Produkty » Rodzielnice » Smart Ring
SMART RING - CZAS NA ZMIANY

Rozdzielnica Smart Ring debiutująca w tym roku na rynku światowym łączy w sobie skandynawskie podejście do automatyzacji sieci rozdzielczych z troską o ekologię. System rozdzielnic Smart Ring został opracowany przez szwedzką firmę HM Power, pierwsze aplikacje miały miejsce w 2011 roku w miejscowych zakładach energetycznych. Smart Ring jest na pierwszy rzut oka typową rozdzielnicą pierścieniową do pracy w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć, jednak już obecnie jest przystosowana do pracy w przyszłych sieciach typu Smart Grids. Wyróżniają ją następujące cechy:

  • brak gazu SF6 jako medium izolującego, izolatorem jest głównie powietrze
  • wszystkie pola rozdzielnicy wyposażone są w pełnozakresowy wyłącznik. Eliminuje to problem niezgodności funkcjonalnej w przypadku rekonfiguracji czy rozbudowy sieci oraz pozwala na łączenie wszelkich stanów awaryjnych
  • elastyczna konfiguracja: rozdzielnica może być łatwo rozbudowana z obu stron nawet podczas pracy. Zmiana funkcji pola z np. transformatorowego na liniowe nie wymaga ingerencji w obwody pierwotne
  • modułowa budowa pozwala na zdecydowane ograniczenie wariantów produkcyjnych. Dwa typy modułów (3-polowy i 1-polowy) pozwalają na uzyskanie wszelkich kombinacji funkcjonalnych
  • napęd rozdzielnicy może być wymieniany podczas jej pracy
  • okienko inspekcyjne pozwala na kontrolę położenia łączników

Wszystkie w/w cechy są dzisiaj dostępne poprzez zastosowanie tradycyjnych rozdzielnic, jednak radykalnie zwiększa to koszty inwestycji. Bardzo często dostosowanie istniejących rozdzielnic typu RMU do pracy w sieciach Smart Grids jest niemożliwe ze wzgl. na ograniczenia techniczne lub problemy związane z koniecznością ich gruntownej przebudowy. Zastosowanie rozdzielnicy Smart Ring w pełni eliminuje te ograniczenia.

Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy Smart Ring
Napięcie znamionowe12kV
Prąd znamionowy szyn zbiorczych630A
Prąd znamionowy odpływu 630A
Prąd zwarciowy wytrzymywany20 kA (2s)

Rozdzielnica spełnia normy IEC 298, IEC 60694, IEC 62271-200, IEC 60265-1, IEC 62271-100, IEC 62271-102, IEC 60255.

Smart Ring jest wyposażony w pełnoparametrowe wyłączniki we wszystkich polach. Pozwala to na zamienne zasilanie transformatora lub linii odpływowej po odpowiedniej rekonfiguracji przekaźnika zabezpieczeń. Moduły rozdzielnicy Smart Ring mogą bez problemu służyć do zestawienia typowej rozdzielnicy dystrybucyjnej składającej się np. z 10 pól. W wyniku prowadzonych obecnie prac rozwojowych zakłada się podwyższenie parametrów rozdzielnicy do Un= 17,5 kV, In= 1250A.

Obecnie najbardziej popularnym układem sieci dystrybucyjnych w miastach są otwarte pętle zasilane z różnych źródeł. Wystąpienie awarii skutkuje wypadnięciem fragmentu sieci i brakiem zasilania odbiorców. Lokalizacja awarii i przywrócenie zasilania odbywa się poprzez próby łączeniowe w kilku miejscach pętli, co nie jest efektywne i wymaga wiele czasu. W rozdzielnicach Smart Ring poprzez zastosowanie specjalnie opracowanych przekaźników ziemnozwarciowych, wyłączników w polach liniowych i szybkiej komunikacji czas braku zasilania jest zredukowany praktycznie do zera, sieć automatycznie jest przywracana do pracy.

Drugą możliwą konfiguracją jest praca w pętli zamkniętej, czyli kiedy oba jej końce zasilane są z jednego źródła. W przypadku doziemienia przekaźniki zabezpieczeń reagują natychmiast I otwierają jeden wyłącznik. Umożliwia to lokalizacje uszkodzonego odcinka i odizolowanie go.

Wszystko to dzieje się zanim wyłącznik w polu zasilającym podstacji głównej WN/SN wyłączy. Zastosowanie rozdzielnicy Smart Ring znaczne ograniczy oddziaływanie stanów awaryjnych w sieciach dystrybucyjnych na podstację zasilającą WN/SN.

Przyszłe sieci typu Smart Grid winny charakteryzować się wysoką elastycznością, odpornością na stany awaryjne, wysokim poziomem pewności zasilania i automatyzacją pracy prowadzącą do błyskawicznego przywrócenia zasilania odbiorców. Dlatego rozdzielnice typu RMU jako kluczowy element sieci pierścieniowych winny być wyposażone w wyłączniki we wszystkich polach, odpowiednie przekaźniki zabezpieczeń z funkcją kontroli doziemień i mieć możliwość szybkiej komunikacji z systemem nadrzędnym. Takie wymagania już dzisiaj spełnia rozdzielnica Smart Ring.

AKK energia jest wyłącznym przedstawicielem firmy HM Power na rynku polskim. Rozdzielnica Smart Ring była prezentowana na stoisku firmy AKK energia podczas tegorocznych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej.

   


  AKK-energia
ul.Belgijska 13
91-134 Łódź

akk@akk-energia.pl
Copyright © 2011-2012 AKK-energia