AKK-energia - przekładniki, izolatory, uziemniki, wyposażenie rozdzielnic

 AKK-energia - przekładniki, izolatory, uziemniki, wyposażenie rozdzielnic - background

Oferta

Firma AKK-energia oferuje usługi w zakresie elektroenergetyki, oraz sprzedaż i dostawę urządzeń i aparatów elektrycznych.

Zakres Usług:

 1. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń, nadzór nad realizacją opracowania , prowadzonymi badaniami oraz wdrożeniem do produkcji. W ramach opracowań dokumentacji konstrukcyjnej oferta obejmuje poniższy zakres:
  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej rozdzielnic średniego napięcia 12-36(42) kV z wyłącznikami próżniowymi i wyłącznikami gazowymi, wersje przedziałowe i z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych.
  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej rozdzielnic średniego napięcia 12-36 kV rozłącznikowych z dowolnego typu rozłącznikiem wnętrzowym.
  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej stacji energetycznych różnego typu w obudowach metalowych i z płyt warstwowych.
  • opracowanie dokumentacji dowolnych obudów i konstrukcji z blach stalowych, pokrywanych galwanicznie lub malowanych.
  • opracowanie dokumentacji na mosty szynowe.
 2. Projektowanie
  • rozdzielnic SN
 3. Uruchomienia i pomiary
  • opracowanych konstrukcji i urządzeń
Sprzedaż:
 • Jako wyłączny przedstawiciel firmy ALCE Elektrik firma oferuje przekładniki wnętrzowe prądowe i napięciowe SN, przekładniki kablowe, przekładniki przepustowe oraz inne wyposażenie energetyczne produkowane przez firmę ALCE.
 • Wyposażenie rozdzielnic i stacji średniego i niskiego napięcia
 • Dowolnego typu konstrukcje blaszane i metalowe wykonane wg własnych i powierzonych opracowań.

Firma prowadzi kompletacje dostaw zestawów rozdzielczych i aparatury. Projektujemy i realizujemy indywidualne rozwiązania rozdzielnic i systemów rozdzielczych w oparciu o wymagania klientów.

Firma prowadzi doradztwo w zakresie doboru wyposażenia zestawów średnionapięciowych według wymagań klientów.