AKK-energia - przekładniki, izolatory, uziemniki, rozdzielnice

 AKK-energia - przekładniki, izolatory, uziemniki, rozdzielnice - background

Produkty
Przekładniki

Przekładniki średniego napięcia produkcji ALCE charakteryzują się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami z niezależnych laboratoriów IPH Berlin, KEMA.

Przykładowe świadectwa GVM dopuszczające stosowanie przekładników do rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej.